ŹRÓDŁA/SOURCES

Fragmenty akt Starszego Notariusza Okręgowego w Grodnie, akt notarialny kupna ziemi pod budowę szkoły (1903r.)Informator miejski z 1932r. (obecna ul. Lipowa to dawna ul. Piłsudskiego)